DR. MASAKI KAKU

Bilimsel Başlangıç

Oca
22

İlmî hakikatler, önceliği tanımak, nihâyetinde ulaşılan bilgideki aksiyonun tatbik zaruretidir. Bilim, kâinatı bütün şümulüne alarak insanın ihtiyacı olan bilgiyi kendisine aktarmaktadır. Bilgi ve geliştirip, method eden dallarda ilimler, yüksek kabiliyetli zekâları takdir etmektedir. Birleşik Devletler, sürekli olarak mühim bilgiler arz eden ve kaale alınır şekilde değerli beyinleri derhal kendisine katmaktadır. Bu itibar ile uzmanlaşması yoğun çalışma ve mesailer icap ettiren, konu ve hususlar, birden fazla beyin ve ileri zekâlar tarafından büyük topluluk halinde hızlı bir şekilde çözülür kılınmaktadır. Bilim insanları büyük karaktere şâyân kişilerdir, hattâ diğer ilmî unsurlar taşıyan meslek sahiplerinde görülmeyen farklı karakter tesbitleriyle beraber mertebe olarak mühim şahsiyet esasları ihtiva ediyorlar. Bilim, tedkik ve araştırma ile başlayarak, kişinin gözlerinde ışık saçan bir sürprizdir. Bununla beraber, çocuklar için bilimsel öğreti ve doktrinler barındıran dergi, kitap ve eşyalar bugün her yerde mevcuttur. Fakat tenkid etmek gerekiyor ise, bunlar, lisani bakımdan basitleştirilmiş olduğu halde, kelimelerin henüz toplum sınıflarında tam manasıyla yaygınlığı olmadığından ötürü izanı çocuklar için zordur. Okullarda bilim, öğretilmesi niçin müşküldür? Zira bilim, her ilim dalıdır ve öğrenmek, bilmek gibi her eylem ve hareketi arzu etmektedir. İlim dalları olmaksızın düşünemiyorsak, yine, dünyayı da tanıyamıyoruz. O halde, bilimin noksan yerlerinde, herkesin uydurduğu bir dünya senaryosu teşekkül edebilir. Bu ise, insanlarda delirme, aklî problem, mantıkî sorunlar yaratma hali oluşturmaktadır. Nîçin, bilginin hakikatine ihtiyacımız var? Zira, kelime ve sözlerin insandaki değeri, göz temas ve seyri gibi her şey dünya sistemimizde büyük nispette, menfaatımız kadar, pürüzsüz şekilde gerçektir.

KURT

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir