DR. MASAKI KAKU

BİLGİSAYARIN İŞLEYİŞİ

Ara
17

(MAINBOARD) anakartın esas işleyişinin öncelikle “HDD” olmak üzre takiben bütün (RAM) slotları yoluyla işlemcide bir köprü kurmasıdır. (RAM) Bellek, öncelikle veri tabana yönelik ve “RAM” bölüm ve kuralına riayet ederek, veriyi işlemciye taşır. İşlemcinin bütünüyle yönetilmesini, içinde bulunduğu en mükemmel PC cpu (çipidir)… (Cpu) olan işlemcinin çeşitli slotlarıyla beraber en mühim “VGA” gibi ekran sürüsücü, bu CPU ile ayrılmıştır. Anakartı bütünüyle yöneten beyin “CPU” işlemcidir. Denildiği gibi işlemci bütün vga(eskiden) chipi ile veriyi, şimdi ise HDMI ile kendinde toplamak suretiyle bir ekran görüntüsü yaratır. İşlemcinin isteğe bağlı durumu, ya AGP (eskiden) ya PCI Express x16 bağlantısına bu tür ekran kartı çeşitleri ile AMD veya Intel markalı chipler bilgisayarda yazılım ve video-oyunlarında hem kolaylık ve yüksek seviye grafik kartı özelliği taşır. Bu günümüz veya 21. yüzyıl başları AMD ve Intel chipleri grafik kartları sayesiyle geliştirilen videooyunları gibi birçok konuda ve güncellenen hususlar meydana getirildi. Buna öncelikle teknik, daha sonra ilim kopan bilim dediler. Bilim bugün en mükemmel bilgisayarla ile, hatta ordulara dahi güç sunan, çok farklı çeşitlerde teşekkür etmektedir.

KURT

Düşüncenin Vasfı

Kas
10

Düşüncelerimiz, tasarlanma esnasında öncelikle esercisinin kıymetlendirilmesi için ve esaslandırılması müşkül bir method uygulanır. Bu konudaki method ve esaslı safhaları büyük bir aşama arz etmektedir. İlkin başlangıç, düşüncenin yaşatılması, konunun tam manası ve düzenlemenin tamamlanması ve yayın… Haliyle yazarlar da sürekli bu devam eden yükümlülük ardından, ard arda yüksek mertebe tahayyül etmekte çok da başarılı olamaz. Fakat yazarlık isteyen mesleklerden, ayrılan asrın bilim dalları, yepyeni unsurları söz ile değil, gözle tesbit etmek manasında çok başarılıdır.

KURT

Lisanımız Üzerine İnceleme

Kas
07

Lisan, insani olarak şahsın ifade noktalarını belirtmekteki zaruret ile adeta notalar gibidirler.

Lisandaki eksiklik veya hayatları vefata ve tahrife uğrayan mühim kalemdarlardan sonra, ifade, belagat yetersiliğine uğrar ise yürümekte olan toplumsal mevcudiyetimizden sonlanır.

Bu başlık altında, Türk Dil Kurumu (TDK) olmak üzre bütün Türkçe ve edebiyatçılar, ayni zamanda Türkologlar için eski, ağdalı lisan ile etraflıca metot ile bir proje hazırladığımı beyan ederim.

PROJE ADI: Lisanımız Üzerine etraflı Proje – Dr. Masaki Kaku

Zorunlu, yani resmi lisan nerede ihtiyaçtır.

Evvela devletlerin dilleri en resmi imlâ ile yazılmaktadır. Bu yüksek şahsiyetlerdeki lisan anlayışı, geride bırakılan çocuk ve öğrencilere şans bırakmaktadır. TV, teknolojik her bir bölümde resmi dil geçerlidir.

Sıradan, toplumsal lisan kullanımı ifadesi

Toplumda her an ve yerde kullanıma açık olan kesin lisandır. Anlaşması güçleşmekte olduğu için, herkes yorulmaktan kurtulmak adına hesapsız dil kültürü ile konuşmaktadır.

Bu iki lisan şekli, netice olarak: Zaman zaman toplum içinden konuşmak. İkinci olarak bir muallim ile metot yapmak yoluyla kalem ile lisan çalışmaktır.

Lisan düzen ve yapılanmaya ayrı bir keşifte bulunmak istiyorum. Ülkede, müfredatın %100 öğretim yapması gereken bölümün “Türkçe” olması…

Niçin bu mübalağalı hassiyet diyeceksiniz. Bugün, çeşitli internet sitelerine bakıyorum da, koca adamlar virgül, nokta, yazı kaaidelerini bile bilmiyorlar.

Türkçe mevzusu ardından, konuşma şekilleri ve yabancı dillere intikal, aksan, dil, ve güzel Türkçe.

Dillere yeni kelimeler ekleyebilirsiniz. Arap ve Farsçadan aldığınız kelimeler haricinde, eski tarihli, yani Anadoludan uzak Türkî kelimeleri Türkçelermek suretiyle bir çalışma yürütülebilir. Fakat bu yeni kelimeler ile toplum kitap okuyor, fakat okuduğuna zor akıl ve hayal yürütebiliyor.

KURT

Hür Kuvvet

Kas
06

Hürriyetin mahiyeti, kişideki en büyük hazinedir. Zira hürdür, bundan mahrum bırakmak, en mühim cezâdır. Nîçin cezâevleri mevcuttur… Çünkü verilebilecek büyük cezaya mürekkeptir. Hayatta ayrıca çeşitli hükümler vardır. Hakim karşısına değil de, kendi kendi ile uğraşmakta olan aklî mevzubahstır. Bütün, her şeyi ile hür kalmış kişi, yine de hayatta yarışacaktır. Hayat direkt parasıyla alkışlansa da, psikolojisi ve ruhsal sorunları başlayınca, harcadığı bütün parası ile etraftan çekilmektedir. Neticesi aptalca olan şöhret, bekleyeceği, tıp seanslarını unutulmaması tezahür edecektir.

KURT

Ruhsal Yetiler

Eyl
29

Ruhsal yetiler ve biyolojik olarak tanınmış izinler, açıkça insan hükmünün ne derece olduğunu göstermektedir. İnsan, ya istediğini teslim aldığında mutludur veya ulaşamadığından teessür yaşıyordur. Biyoenerji, insandaki evvela yetileri, bunun seviyesi halinde izinleri ortaya çıkarmaktadır. İnsan öyle veya böyle hakikat taşır, fakat bunlar hakikat olarak teşkil etmedikçe, insan, bunları tanıyamaz. En mühim nokta gelişmek idir.

KURT

Hanedan ve Soy

Eyl
28

Sarahaten krallık devri ve idaresi mümkün değildir. Krallık abidesi hanedan, soy ve kan ile ilgilidir. Hanedana sonradan giren kişinin değerli ve mazihi geniş alan kaplamadır. Ne kan ve soyu bulunan Erzincan gibi herhangi bir hanedan söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti öncesi Osmanlı Hanedanı, büyük bir hanedan idi. Bir veya iki asrı alan en tarihli hanedanların bugün dahî taklitleri yoktur ki, kalkıp hanedan bozup bir devlet kursunlar.

KURT

Arkadaşların Niteliği

Ağu
05

Öncelikle arkadaşlarınız, ileride olumsuz düşünce, eda, hareket ve size istemsiz düşmanlık yaratacak kişilerdir. Hele hele çocukluk arkadaşınız sizin her gizliliklerinizi ifşaa etmeye meyli olan mühim kötü durumdur. Arkadaşlarınızın bir gün toplanıp, size en kötü teşebbüslerde bulunması, devletin umurunda olmaz. Zira devlette sivil ve gayr sivil, içeride, dâhili resmi olmak üzere her tarafında terör, örgütler görmek mevzu bahs zor değildir. Bir muvaffakiyetinizi, arkadaşınız kıskanır ise, mutlaka sona erdirir. Bu yüzden bazı zekî insanlar, hiçbir zaman aynı arkadaş ile, hele hele çocukluk zamanına dönüp de, bu noktalarda arkadaşlar istemez. Dikkatli olunuz, bunlar birtakım namertlerin ta kendileridir…  Zira ezik, aciz fakat sahte kabadayı, çok suni bilmiş, kopyacı, başkalarının başarılarından geçinme, yazı çalma… …gibi en değerli meslekleri işgal ediyorlar.

KURT

Aklın Önemi

Ağu
05

Bir kimsenin aklı ve mantıkî işlevi, muhakemesine ciddi zararlar verirseniz, çocuklaşır ve henüz birkaç yaş çocuk davranış, coşkusunu gösterir. Bu itibarla, farklı kişilerin diğer kimseler ile yaptığı efraflıca akıl oyunlarına asla düşmeyiniz, her şeyi evvela baştan fark ediniz. Şayet kişinin yoğun bilgi birikimi, ciddi kaynaklar ile beslendiği derin bilgileri var ise, oyuna müsaittir ve ne denirse, çöplük şeyleri olağanüstü ciddi zannedecek ve günler boyu kafa yoracaktır. Bugün akıl hastanelerinde, umumi olarak özel ve çok yönlü bilgidar kimseler de yatmaktadır. Kâh kâh aklı bozuk sahipsiz, kâh ise ruhsal sorunlarına tedavi ve çare bulunulması için akıl hastaneleri vazifesini göstermektedir. Çok ünlü ve meşhur dallarda kimselere akıl oyunları oynamaya hevesli hasım ve menfi kişiler fazladır. Bundan ötürü tıbbî doktorlar, hiçbir hastası ile birlikte hareket etmez ve hasta doktor ilişkini asla bozmalar.

KURT

Mukaddes Meslek

Tem
23

Türlü alâka celbeden ve tıpkı kutsal olarak mütalaa edilmekte olan meslekî itibarlar vardır. Fakat öğretmenlik bunlardan, hatta her şeyden öte meslek olduğunu beyan etmek isterim. Sınıfını inzibat ve olağanüstü sistem ile biçimlendiren kişi, öğretmendir. Mukaddes öğretmen, her klasik ve muasır faydaları öğrenciye aktaran kişide malik olan kuvvettir. Dünyamız öğrenip, gayet müşkülatla korunan, daha sonra zaman zaman yok etmiş şahsiyetlerle toplu âdemiyet idir. Sınıfa girerken mabede giriyorum – N. TOPÇU – Bu sözde büyük mânâ ihtiva etmektedir. Öğretmenlik ciddiyet ve ilmi donanımdır, kişi eğer bu muallim ise, dünyanın en mükemmel itibarına zaruret ile mâlik kılınacaktır.

KURT

Özetle Bilim

Nis
15

Bilimsel, yâni ilmî çalışmalar zaman zaman “teknik” kelimesindeki makine mânâsı gibi, kâh ise ilim dallarında tekamül etmek esasında en mükemmel beşeriyet zaruretidir. Bilim, kişideki âkidenin hakîkatini sunar ve aslı olmayıp, yerleştirilmeye hazır olan fikirleri her nispette engeller. Bütün izan ve kavrama metodlarını bugün okul okuyan öğrencilere bilim sayesiyle sunulmaktadır. İlmî ve akademik her şey, yâni bir makale gibi her tânesi bilim için çok mühimdir. Bu îtibar ile bilim dallarından alınan fizik usulleri, bugün “computer, radio vs.” gibi teknolojik araçları vâr etmiştir.

KURT